About


Hello. Well let me introduce myself. I was born 18 years ago in the second biggest city in Slovakia-Košice. Last year I was living in Cambridge in order to improve my English and experience new culture. That’s also how I have developed passion for traveling. Before that I had been just a bored teenager interested in clothes and nice picture on the Internet and I guess this is the reason why I started writing my blog. So there was no reason. I like sharing this part of my life with you and all my lovely followers.

Ahoj, tak dovoľte, aby som sa vám predstavila. Pred 18 rokmi som sa narodila v druhom najväčšom meste Slovenska- v Košiciach. Minulý rok som študovala v Cambridgy, aby som si zlepšila jazyk a spoznala novú kultúru. Možno aj takto sa vyvinula moja vášeň pre cestovanie. Predtým som bola len obyčajný znudený teenager, ktorého zaujímalo oblečenie a pekné obrázky na Internete. Asi takto sa zrodil môj blog. Bezdôvodne. V každom prípade rada s vami a mojimi super followermi budem zdieľať túto časť môjho života. Asi len tú povrchnejšiu personal-style časť. (aby som zakomponovala toto anglické slovíčko).